Bouwwerkzaamheden officieel van start! Lees online  |  Afmelden
Leiden
GARENMARKT-nieuwsbrief
Garenmarkt
Nieuwsbrief 14 juli 2017
 
Officieel startschot bouw
Vrijdag 7 juli is de bouw van de ondergrondse parkeergarage aan de Garenmarkt officieel van start gegaan.
Wethouder Paul Laudy gaf het officiële startschot, waarbij hij het belang van nog een kwalitatief hoogwaardige parkeergarage in Leiden benadrukte: 'We hebben altijd gezegd dat we twee garages willen realiseren, zodat we aan twee kanten van de stad onze bezoekers kunnen accommoderen. Dit is een belangrijk moment voor Leiden.'
 
Archeologische werkzaamheden afgerond
In de afgelopen weken heeft archeologisch onderzoek op de Garenmarkt plaatsgevonden. Op de bouwplaats zijn uiteindelijk circa 20 beerputten en bijna 30 waterputten gevonden.
Het archeologisch team van ADC Archeo Projecten gaat nu buiten de bouwplaats de vondsten verder analyseren voor de archeologische rapportage van de Garenmarkt. Onder de vondsten zijn nu onder andere aardewerken potten, kruiken en andere gebruiksvoorwerpen gevonden. Een bijzondere vondst tijdens de opgraving op de Garenmarkt is een bruinrood terracotta heiligenbeeldje van de  beschermheilige Sint Rochus.
Lees meer
 
Aanbrengen diepwanden 
Van medio juli tot begin oktober wordt de buitenwand van de parkeergarage gerealiseerd. Deze zogenaamde betonnen diepwand wordt circa 24 meter diep.
De diepwand wordt per paneel gemaakt. Totaal worden er 30 panelen gemaakt tot de gehele diepwand rondom de parkeergarage is gerealiseerd. De werkzaamheden worden overdag en mogelijk op zaterdag uitgevoerd. Bij onvoorziene omstandigheden kan in de avonduren (tot uiterlijk 23.00 uur) worden doorgewerkt.
Als de diepwanden gereed zijn wordt de bovenrand van de diepwand verwijderd. Aan het einde van het jaar beginnen de voorbereidingen voor het ontgraven van de bouwkuip. Meer informatie over de bouwmethode staat op de projectwebsite.
Ga naar de website
 
Rioolwerkzaamheden Korevaarstraat en Raamsteeg
De tijdelijke pompinstallatie in de Korevaarstraat is verwijderd. De komende weken wordt het riool in de Raamsteeg en de Korevaarstraat (oneven nummers) verlegd. 
Eerst wordt de oude riolering verwijderd en vervolgens wordt de nieuwe riolering geplaatst. De werkzaamheden duren tot circa begin augustus.

Aankleding bouwhekken
De  bouwhekken rondom het bouwterrein worden na de rioolwerkzaamheden op de definitieve plek gezet.
Een deel van de bouwhekken staat al vast en is reeds voorzien van hedera waardoor een groene uitstraling is gecreëerd aan het Kruitschip en Levendaal. Aan de zijde van de Korevaarstraat en de Raamsteeg wordt een bouwschutting geplaatst die ontworpen is door PS|Theater en Ankie Stoutjesdijk. Deze bouwschutting wordt in augustus geplaatst.