22 september open huis! Lees online  |  Afmelden
Leiden
GARENMARKT-nieuwsbrief
Garenmarkt
Nieuwsbrief september 2017
 
Aanstaande vrijdag Open huis
Wethouder Laudy onthult bouwschutting

Bent u geïnteresseerd in de bouw van parkeergarage Garenmarkt? Kom dan op vrijdag 22 september vanaf 15.00 uur een kijkje nemen in de Raamsteeg.

In de bouwkeet krijgt u een toelichting op de werkzaamheden en kunt u uitkijken over het bouwterrein (tot ca. 17.00 uur). Wethouder Paul Laudy (Bouw en Openbare Ruimte) geeft het startsein voor de onthulling van citaten van ondernemers en winkeliers op de bouwschutting. Die schutting vormt een skyline. De kijkgaten van gekleurd plexiglas werpen een blik op het bouwen van de toekomstige stad. Meer weten over de bouw? www.garenmarktleiden.nl.
 
Buro JP


Werkzaamheden: dit gebeurt er de komende tijd
Bouw parkeergarage: verwijderen bovenste rand diepwanden
In de komende weken wordt de bovenrand van de aangebrachte diepwandpanelen verwijderd. Dit gebeurt machinaal door het vergruizen van het beton. Waar nodig wordt het beton daarna met een sloophamer (prikker) verwijderd. Dit kan geluidsoverlast geven. Op de bouwplaats worden extra mobiele geluidsschermen geplaatst naast de al geplaatste geluidsschermen aan het bouwhek langs de Garenmarkt en het Levendaal. Het verwijderen van de bovenrand zal ongeveer vier weken in beslag nemen. De sloopwerkzaamheden vinden plaats op werkdagen vanaf 07:00 tot uiterlijk 19:00 uur. De sloopwerkzaamheden zijn vandaag gestart. De actuele planning wordt bijgewerkt op de projectwebsite www.garenmarktleiden.nl.

Bouw parkeergarage: drukken damwand fase 1
De in- en uitrit van de parkeergarage komt straks in de Korevaarstraat tot aan de Cathrijnestraat. Voor de wanden van de in- en uitrit wordt gebruikgemaakt van damwandplanken. Dit zijn stalen planken die circa twaalf meter de grond in gaan. De eerste reeks van de damwandplanken wordt begin oktober aangebracht. Deze werkzaamheden vinden plaats op het huidige bouwterrein. De damwandplanken worden in de grond gedrukt waardoor de hinder van de werkzaamheden beperkt blijft.
Begin 2018 wordt het bouwterrein uitgebreid tot aan de Cathrijnestraat. Dit is nodig voor het plaatsen van de overige damwandplanken en de verdere realisatie van de in- en uitrit.
Naar de projectwebsite
 
De Garenmarkt wordt groener
Afgelopen juli is een motie van VVD en GroenLinks aangenomen om van de Garenmarkt een mooi groen stadsplein te maken. De motie stelt voor de Garenmarkt in overleg met de buurt en belanghebbenden te verbeteren nu het plein onder handen wordt genomen voor de bouw van parkeergarage Garenmarkt.
 
De gemeente Leiden gaat nu aan de slag met de planvorming. Wij doen dit in goed overleg met de buurt. Wilt u betrokken worden bij de plannen en/of heeft u ideeën over de inrichting van het plein? Stuur dan een e-mail naar Paula de Vlas: p.de.vlas@leiden.nl. Dan houden wij u op de hoogte.
 
Philippine van der Schuyt en Paula de Vlas, die samen het projectmanagement doen, zijn op 22 september ook aanwezig bij het Open huis. Wij zien u daar graag!
 
Herbestrating Garenmarkt
Cluster Beheer van de gemeente Leiden bestraat dit najaar het zuidelijk gedeelte van de Garenmarkt opnieuw. Het gaat om het gebied tussen de Raamsteeg en de Hoefstaat (van gevel tot gevel). De aanleiding voor de werkzaamheden is de matige kwaliteit van de huidige bestrating. Bewoners hebben hier hun onvrede over geuit.

De werkzaamheden worden gefaseerd per zijde van de straat uitgevoerd, zodat altijd een rijstrook beschikbaar blijft voor fietsers en bestemmingsverkeer. Ook de parkeerplaatsen tussen de bomen worden herbestraat. Tijdens de uitvoering wordt een beperkt aantal parkeerplaatsen tegelijk herbestraat, zodat de overige plaatsen beschikbaar blijven voor vergunninghouders.

Na uitvoering van de Garenmarkt staat ook de herbestrating van de rijbaan van de Sint Jacobsgracht op de planning.
De omwonenden en andere betrokken partijen worden voorafgaand aan de werkzaamheden via een bewonersbrief geïnformeerd.