Nieuwsbrief
Doorsturen  |  Afmelden  |  Gegevens wijzigen  |  Aanmelden
Mocht u deze e-mail niet goed kunnen lezen, dan kunt u de online versie bekijken.
Nieuwsbrief Nieuweroord
Nieuwsbrief februari 2017
Via deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen van de locatie Nieuweroord. In juli 2016 is ABC Concepts door de gemeente Leiden als ontwikkelaar geselecteerd voor de herontwikkeling van Nieuweroord. Zij hebben hun plan uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp en dat op donderdag 26 januari aan een grote groep geïnteresseerden gepresenteerd. Om het plan van ABC Concepts te kunnen uitvoeren, moet het bestemmingsplan Nieuweroord worden aangepast. De gemeente is inmiddels gestart met de procedure hiervoor. 
Nieuw ontwerpbestemmingsplan Nieuweroord
Op 7 februari heeft het college van burgemeester en wethouders het nieuwe ontwerpbestemmingsplan Nieuweroord (NL.IMRO.0546.BP00130-0201) vastgesteld voor zienswijzen. De geplande nieuwbouw op deze locatie bestaat uit de herbouw van het oude landhuis met twee moderne vleugels, parkeren onder het gebouw en een openbaar bos rondom de nieuwe woningen. Om dit mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast want in het huidige bestemmingsplan ‘Vogelwijk’ is alleen een hoogbouwflat voor eenpersoonshuishoudens mogelijk. 
Lees verder
Welstandsparagraaf Nieuweroord
Het college vindt het belangrijk dat er op Nieuweroord met een hoge kwaliteit gebouwd wordt daarom is specifiek voor deze locatie een welstandsparagraaf gemaakt. Het bouwplan voor Nieuweroord wordt hieraan getoetst. Deze welstandsparagraaf vervangt de welstandsnota voor Nieuweroord en wordt het toetsingskader voor de Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML). 
Lees verder
Meer informatie
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden via het telefoonnummer 14 071 (van 8.30 tot 17.00 uur, keuze 3 - bouwen) of via het contactformulier op www.leiden.nl/contact.

Actuele ontwikkelingen in uw wijk volgt u via de website van het project www.leiden.nl/nieuweroord. U kunt zich daar ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief Nieuweroord, zodat u via e-mail op de hoogte blijft.

Met vriendelijke groet,

Simone Eefting
Projectbureau
Projectmanager 
Volg ons: