Lammenschansdriehoek: samen voor een leefbare buurt Lees online  |  Afmelden
Leiden
Lammenschansdriehoek
Lammenschansdriehoek
december 2017
 
Lammenschansdriehoek volop in ontwikkeling
De Lammenschansdriehoek wordt volop ontwikkeld tot een prettige woonomgeving. Naast de bouw van de Alphatoren zijn de eerste werkzaamheden voor de tweede fase van de (Y)ours campus gestart. Ook voor 2018 staan er verschillende ontwikkelingen op de planning, zoals de bouw van de fietsenstalling achter het schoolgebouw van het mboRijnland/Da Vinci College en de start van de bouw van Kanaalpark 141/147.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken van de werkzaamheden in de Lammenschansdriehoek, nieuwe ontwikkelingen en andere bijzonderheden die zich afspelen binnen het gebied. De nieuwsbrief wordt digitaal verspreid. Kent u iemand voor wie dit nieuws ook interessant is? Dan kunt u deze nieuwsbrief doorsturen. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website.
Naar de website
 
Een leefbare buurt
De afgelopen periode heeft de gemeente Leiden zich samen met bewoners ingezet om, ondanks de vele werkzaamheden, de Lammenschansdriehoek leefbaar te houden. Met de volgende initiatieven als resultaat:
Schanstuin als verbindende schakel!
In samenwerking met de bewoners van de Lammenschansdriehoek en omgeving, de gemeente Leiden en ontwikkelaar Green is op 1 juli 2017 de Schanstuin geopend. De komende twee jaar zal het voormalig Avery Dennison-terrein dienstdoen als moestuin, ontmoetingsplaats en speelplaats voor kinderen. De Schanstuin vormt dé plek waar de bewoners uit de wijk elkaar ontmoeten en samenwerken. Vanuit eigen interesse, hobby en mogelijkheden draagt een ieder enthousiast zijn/haar steentje bij aan de ontwikkeling en/of het onderhoud van de tuin. Hoe begaan de betrokkenen zijn, is gebleken toen met man en macht gewerkt werd aan de afwatering van de tuin, nadat deze onderhevig aan de overvloedige regen grotendeels was ondergelopen. Inmiddels is er een duurzame vorm van afwatering gerealiseerd.
Bekijk de Facebook-pagina ‘schanstuinleiden’ om op de hoogte te blijven.
Podium
Tegenover Vet Gezond aan het Omegaplantsoen is een podium aangelegd. Het podium kan dienen als ontmoetingsplek en er kunnen activiteiten georganiseerd worden, zoals fitnesslessen.
Calisthenics
Als het tweede deel van het Bètaplein wordt ingericht, komt hier een sportvoorziening. In samenwerking met bewoners, de scholen en twee sportscholen in de buurt is gekozen voor calisthenics. Bij calisthenics wordt het lichaam getraind door gebruik te maken van eigen lichaamsgewicht. Door oefeningen als optrekken, slingeren en springen wordt het lichaam sterker en flexibeler. De calisthenicstoestellen faciliteren deze oefeningen voor jong en oud.  

De afgelopen tijd heeft de gemeente Leiden met geïnteresseerden uit de buurt gewerkt aan een uitdagend calisthenicsparcours. Tijdens een bijeenkomst in Vet Gezond zijn er verschillende ideeën voor het parcours ontstaan, die momenteel uitgewerkt worden. Aangezien de tweede fase van het Bètaplein nog niet klaar is, worden de calisthenicstoestellen in het voorjaar van 2018 tijdelijk op het Omegaplantsoen geplaatst, zodat deze al gebruikt kunnen worden.
 
Start bouw tweede fase (Y)ours campus blok F, E en A
Naast de al gerealiseerde studentenwoningen wordt er binnenkort gestart met de tweede fase van de (Y)ours campus. De afgelopen tijd heeft het transport van materialen naar de bouwplaats voor blok F, E en A plaatsgevonden (zie de afbeelding hiernaast). Op vrijdag 27 oktober is er gestart met het bouwrijp maken van de grond. Naar verwachting begint de bouw van blok F begin december. De start van de bouw van blok E is in februari voorzien en de start van de bouw van blok A in mei 2018.
 
Fietsenstalling mboRijnland en
Da Vinci College
Momenteel gebruiken de leerlingen van het mboRijnland en het Da Vinci College tijdelijk een deel van de parkeergarage onder het Bètaplein om hun fietsen te stallen. Wanneer alle woningen in de Lammenschansdriehoek zijn gerealiseerd, hebben de bewoners van het gebied deze parkeerplaatsen weer nodig. Daarom is namens Green Real Estate, in samenwerking met het mboRijnland, het Da Vinci College en de gemeente een nieuwe fietsenstalling ontworpen. Deze fietsenstalling komt in de straat achter het mboRijnland en het Da Vinci College en komt in directe verbinding te staan met het schoolgebouw. De prognose van de start van de bouw is begin 2018.
 
Kanaalpark
Bouwplannen Kanaalpark
Naar verwachting kan er in de tweede helft van 2018 ook in het Kanaalpark worden gestart met verschillende bouwwerkzaamheden. Dit betreft Kanaalpark 141, 147 en 159 met verschillende woningtypes. Hiervoor heeft het ontwerp bestemmingsplan al ter visie gelegen. Het definitieve bestemmingsplan wordt begin 2018 in de raad behandeld. Op de afbeelding hiernaast is blok 1 Kanaalpark 147, blok 2 Kanaalpark 159 en blok 3 Kanaalpark 141.
Alphatoren en Alfagarage
De bouw van de Alphatoren is in volle gang. Deze wordt naar verwachting rond de zomer van 2018 opgeleverd. Hierna start de gemeente met het aanleggen van de bestrating rondom de Alphatoren. Tussen de Alphatoren en het spoor wordt nog een parkeergarage gebouwd. 
Herinrichting openbaar gebied Kanaalpark
Om het Kanaalpark te transformeren naar een prettig verblijfsgebied wordt de openbare ruimte op termijn opnieuw ingericht. Momenteel wordt hiervoor in samenwerking met architectenbureau Mecanoo een nieuw ontwerp gemaakt. Mecanoo is ook de architect die het Bètaplein heeft ontworpen. De stijl van het Bètaplein wordt dan ook doorgetrokken in het Kanaalpark. Dit draagt straks bij aan het uniforme karakter van de Lammenschansdriehoek. In het ontwerp wordt vooral veel aandacht besteed aan het transformeren van een bedrijventerrein naar een prettige woonomgeving. Dit wordt onder meer gedaan door extra groen en water toe te voegen. Hiernaast vindt u een impressie van het nieuwe ontwerp van het Kanaalpark.